Archiwum ogłoszeń01.08.2009

Krakodlew S.A. informuje, że postępowanie ofertowe na „Wykonania projektu:
- dokończenia zadaszenia i obudowy ścian II składu magazynowego,
- zabudowy kabiny lakierniczo - suszącej, kabiny przygotowania powierzchni odlewów do malowania, oczyszczarki wirnikowej wraz z torowiskami wózków transportowych
- częściowej przebudowy ściany Hali Oczyszczalni w osi "G"” zostało zakończone


27.05.2009

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Modernizacje systemu odpylającego w Krakodlew S.A.” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Dantherm”


15.04.2009

Zapytanie oferowe na: „Modernizacje systemu odpylającego w Krakodlew S.A.”

11.03.2009

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do wytwarzania i regeneracji mas wiązanych chemicznie oraz systemów transportu pneumatycznego” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „IMF”


30.01.2009

Na podstawie oceny nadesłanych ofert w temacie „Zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do wytwarzania i regeneracji mas wiązanych chemicznie oraz systemów transportu pneumatycznego” do dalszej negocjacji zaproszono firmy „IMF” oraz „FAT”


08.01.2009

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Wykonania projektu:
- dokończenia zadaszenia i obudowy ścian II składu magazynowego,
- zabudowy kabiny lakierniczo - suszącej, kabiny przygotowania powierzchni odlewów do malowania, oczyszczarki wirnikowej wraz z torowiskami wózków transportowych
- częściowej przebudowy ściany Hali Oczyszczalni w osi "G"” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ZD-Projekt”


25.11.2008

Krakodlew S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej na „Zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia oczyszczarki śrutowej odlewów” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Technical”


22.08.2008

Zapytanie oferowe na: „Wykonania projektu:
- dokończenia zadaszenia i obudowy ścian II składu magazynowego,
- zabudowy kabiny lakierniczo - suszącej, kabiny przygotowania powierzchni odlewów do malowania, oczyszczarki wirnikowej wraz z torowiskami wózków transportowych
- częściowej przebudowy ściany Hali Oczyszczalni w osi "G"”

22.08.2008

Zapytanie oferowe na: „Zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia oczyszczarki śrutowej odlewów”

22.08.2008

Zapytanie oferowe na: „Zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do wytwarzania i regeneracji mas wiązanych chemicznie oraz systemów transportu pneumatycznego”