O firmie       Produkty       Certyfikaty       Kontakt       Ogłoszenie       Dla Akcjonariuszy   Do pobrania

 

Informacja dotycząca zasłaniania ust i nosa na terenie ArcelorMittal Poland S.A. "


Pierwsze wezwanie dla akcjonariuszy


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla akcjonariuszy Spółki Krakodlew S.A.


Nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został ustalony na dzień 29 czerwca 2020 r. Początek obrad o godz. 11.00. Zmiana terminu spowodowana jest epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2). Miejsce i porządek obrad pozostają bez zmian. Ogłoszenie ukazało się w monitorze sądowym i gospodarczym nr70 (5960) z dnia 9 kwietnia 2020r.poz.18069 str.11.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki Krakodlew S.A. Monitor sądowy i gospodarczy nr 54 (5944) z dnia 18.03.2020 r. poz. 15264 str. 13


Statut Firmy


Regulamin wydawania świadectw nabycia Spółki Krakodlew S.A.


Zasady postępowania przy zbywaniu akcji imiennych spółki „KRAKODLEW” SA


Designed by ArtMk.pl