O firmie       Produkty       Certyfikaty       Kontakt       Ogłoszenie       Dla Akcjonariuszy   Do pobrania

 

Informacja dotycząca zasłaniania ust i nosa na terenie ArcelorMittal Poland S.A. "


Piąte wezwanie dla akcjonariuszy Spółki Krakodlew S.A. do złożenia dokumentów akcji


Czwarte wezwanie dla akcjonariuszy Spółki Krakodlew S.A. do złożenia dokumentów akcji


Trzecie wezwanie dla akcjonariuszy Spółki Krakodlew S.A. do złożenia dokumentów akcji


Drugie wezwanie dla akcjonariuszy Spółki Krakodlew S.A. do złożenia dokumentów akcji


Pierwsze wezwanie dla akcjonariuszy


PKO Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla akcjonariuszy Spółki Krakodlew S.A.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla akcjonariuszy Spółki Krakodlew S.A.


Nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został ustalony na dzień 29 czerwca 2020 r. Początek obrad o godz. 11.00. Zmiana terminu spowodowana jest epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2). Miejsce i porządek obrad pozostają bez zmian. Ogłoszenie ukazało się w monitorze sądowym i gospodarczym nr70 (5960) z dnia 9 kwietnia 2020r.poz.18069 str.11.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki Krakodlew S.A. Monitor sądowy i gospodarczy nr 54 (5944) z dnia 18.03.2020 r. poz. 15264 str. 13


Statut Firmy


Regulamin wydawania świadectw nabycia Spółki Krakodlew S.A.


Zasady postępowania przy zbywaniu akcji imiennych spółki „KRAKODLEW” SA


Designed by ArtMk.pl