Pytania, uzupełnienia i uwagi do oferty

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań nad procesami sferoidyzacji z odciągiem, powiększanie dołów zalewowych w nawie II hali produkcyjnej, dostawę kadzi Q=30 Mg i Q=40 Mg z napędem pneumatycznym oraz kadzi zayczkowej Q=50 Mg.


Pytanie 1: Jaka jest zawartość siarki w ciekłym metalu przed i po procesie sferoidyzacji?

Odpowiedź: Zawartość siarki w metalu: - przed zabiegiem sferoidyzacji: max 0,017 %


Informacja: Urządzenie modułu do badania procesów sferoidyzacji ma być wyposażone w SYSTEM automatycznego przeliczania ilości podawanego drutu w zależności od ilości (wagi) metalu i jego składu chemicznego.


Pytanie 2: Pod jakie haki kadzie Q=40 i Q=30 Mg mają mieć kolucho?

Odpowiedź: Kadzie Q=30 i Q=40 Mg muszą mieć kolucho pod hak nr 80.


Uzupełnienia do oferty:

 1. Na stanowisku do sferoidyzacji i modyfikacji zainstalować pomiar temperatury.
 2. Odpylanie przeniesionego istniejącego stanowiska do sferoidyzacji Q=10 Mg należy zrealizować poprzez wpięcie do instalacji odpylania SO-4.
 3. Przewidzieć sposób wprowadzania koagulatora żużla na lustro metalu.
 4. Demontaż Odstojnika surówki nie wchodzi w zakres wyburzeń konstrukcji i instalacji.
 5. Kadź Q = 50 Mg należy wykonać bez wymurówki.
 6. Kadź Q = 40 i Q = 30 Mg należy wykonać z wymurówką wylewaną betonem (z dostarczeniem szablonu), jednakże kadzie te należy zaprojektować tak aby była możliwość wykonywania w nich wymurówki z kształtek.
  Na wymurowanie kadzi używamy kształtek KD4 - warstwa futrówki, KD2 - warstwa robocza.
  Grubość wymurówki z cegieł jest, więc sumą KD4 i KD2, rant na pancerzu kadzi musi zapewnić to, aby cegły po wymurowaniu licowały z czołem rantu. Na wysokość wewnętrznej strony pancerza należy również uwzględnić to, aby nie trzeba było docinać cegieł, tzn. aby wysokość pancerza kadzi była wielokrotnością wysokości używanych cegieł + zaprawa.
  Kadź musi spełniać wymóg pojemności przy zastosowaniu obu typów wymurówek.

Pytanie 3: Ile ton żeliwa sferoidalnego Krakodlew S.A. produkuje miesięcznie?

Odpowiedź: Krakodlew S.A. produkuje 150-200 ton miesięcznie z żeliwa sferoidalnego i wermikularnego.


Pytanie 4: Jaka jest wydajność stacji sprężonego powietrza, jakie jest ciśnienie sprężonego powietrza w sieci?

Odpowiedź: Wydajność stacji sprężonego powietrza wynosi ponad 4000 m3/h, ciśnienie sprężonego powietrza wychodzącego ze stacji sprężarek 6,0 - 6,5 bar.
Ponadto informujemy, że klasa czystości powietrza wg normy ISO 8537-1 wto 1.2.1.