Informacja - Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań nad procesami sferoidyzacji z odciągiem, powiększenie dołów zalewowych w nawie II hali produkcyjnej, dostawę kadzi Q=30 Mg i Q=40 Mg z napędem pneumatycznym oraz kadzi zatyczkowej Q=50 Mg


1. Urządzenie modułu do badania procesów sferoidyzacji ma być wyposażone w SYSTEM automatycznego przeliczania ilości podawanego drutu w zależności od ilości (wagi) metalu i jego składu chemicznego.

2. Dodatkowe dane do istniejącego filtra SO-4:
- Istniejący SYSTEM odpylania został zaprojektowany przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni "Prodlew" Kraków w 1998 r.
- Urządzenie filtrujące: Filtr pulsacyjny ZPA-64/90,4 pochodzi z firmy "ZUMIO" z Małogoszczy, natomiast worki fi 160 x 3025 mm z materiału Teofit NX/55 zaofertowała firma Mitop-Pol z Łodzi.