Informacja - Wykonanie dokończenia zadaszenia i obudowy ścian bocznych II składu magazynowego, zabudowy oczyszczarki wirnikowej wraz z torowiskiem wózka transportowego oraz częściowej przebudowy ściany Hali Oczyszczalni w osi „G” w Krakodlew S.A.”


1. UWAGA: W ofercie proszę uwzględnić dodatkowo przesunięcie odbojnic na torowiskach 2 suwnic o 6 metrów na każdej z nich.