Uwaga

1. Rezygnujemy z wagi na wozie załadowczym.

2. Zasobnik na materiały wsadowe oś słupów F, rząd 29-30 nie może wykraczać poza istniejące torowisko.

3. Prosimy dodatkowo o rozdetalowanie oferty tak, aby wyłonić ceny poszczególnych gniazd oraz prac fundamentowych (budowlanych).

4. W ramach oferty w zakres demontażu wchodził będzie cały odstojnik surówki wraz z urządzeniami i podestami - tak więc pytanie nr 9 i odpowiedź na nie jest nieaktualne.