O firmie       Produkty       Certyfikaty       Kontakt       Ogłoszenie       Dla Akcjonariuszy   Do pobrania

 

 

 

Odlewnia została uruchomiona w 1966 roku jako wydział wlewnic ówczesnej Huty Lenina w Krakowie. Od początku swojej działalności firma specjalizuje się w produkcji osprzętu lejniczego takiego jak:
- wlewnice
- nadstawki
- płyty podwlewnicowe
- syfony
- kadzie żużlowe
 

Dodatkowo w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych odlewnia rozszerzyła profil produkcyjny o produkcję obciążników do dźwigów przejezdnych. W 1995 na bazie hutniczego wydziału wlewnic zawiązała się spółka akcyjna Krakodlew S.A.
 

Odlewnia jest wyposażona w dwa piece indukcyjne średniej częstotliwości o pojemnościach 5 i 25 ton oraz odstojnik dla ciekłej surówki wielkopiecowej o pojemności 150 ton. Odlewy są produkowane z żeliwa szarego, sferoidalnego oraz wermikularnego. Masa odlewów mieści się w przedziale od 1 do 80 ton.
 

Obecnie Krakodlew SA  zaopatruje w osprzęt hutniczy ok 50 stalowni. Nasze odlewy trafiają do takich krajów jak: Polska, Czechy, Słowenia, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja, Szwecja, Norwegia, Islandia, Włochy, Belgia, USA. Export stanowi ok 95% ogółu sprzedaży.

 

POIG

POIG

 POIS

POIG


POIG 

 

Designed by ArtMk.pl