Dostawa, montaż i uruchomienie stacji sprężonego powietrza w Krakodlew S.A. - FAQ

1. Proszę o sprecyzowanie wymagań technicznych dotyczących jakości sprężonego powietrza. W zapytaniu ofertowym znajduje się wartość kondensatu wody w granicach 6 600PPM - 16 600 PPM co po przeliczeniu daje nam od około 8 do 20 g/m3 a to jest równoważne punktowi rosy +8 do +230C (przy wilgotności względnej 100%). Rozbieżność tych wartości jest bardzo duża i nie pasuje do podanych warunków pracy całej instalacji sprężonego powietrza (od -200C do +300C, duże ryzyko kondensacji pary wodnej i zawilgacanie instalacji sprężonego w okresie całego roku). Bardzo proszę o określenie klasy czystości sprężonego powietrza według powszechnie stosowanych do tego celu standardów ISO 8537-1


1. Proszę o sprecyzowanie wymagań technicznych dotyczących jakości sprężonego powietrza. W zapytaniu ofertowym znajduje się wartość kondensatu wody w granicach 6 600PPM - 16 600 PPM co po przeliczeniu daje nam od około 8 do 20 g/m3 a to jest równoważne punktowi rosy +8 do +230C (przy wilgotności względnej 100%). Rozbieżność tych wartości jest bardzo duża i nie pasuje do podanych warunków pracy całej instalacji sprężonego powietrza (od -200C do +300C, duże ryzyko kondensacji pary wodnej i zawilgacanie instalacji sprężonego w okresie całego roku). Bardzo proszę o określenie klasy czystości sprężonego powietrza według powszechnie stosowanych do tego celu standardów ISO 8537-1

Odp: Klasa czystości sprężonego powietrza dla inwestycji według ISO 8537-1 to 1.2.1